Nederlandse Regio ILCA Klasse (voorheen: Laserklasse Organisatie Nederland)


Vertrouwenspersoon

Als we aan veiligheid denken bij het beoefenen van onze zeilsport denken we voornamelijk aan zwemvesten en rescue boten. Maar ‘veiligheid’ tijdens het beoefenen van sport gaat verder dan dat. Plezier hebben in de sport die je beoefent, komt ook voort uit een sociaal veilige sportomgeving. Dit is een plek waar je jezelf mag zijn en je veilig voelt.
Sportverenigingen worden regelmatig geconfronteerd met ongewenst gedrag. Denk bijvoorbeeld aan pesten, agressie en geweld, discriminatie, intimidatie en machtsmisbruik,  seksuele intimidatie en misbruik. Ook in onze vereniging kan grensoverschrijdend gedrag plaatsvinden en dat heeft veel impact op de betrokkene(n), op de vereniging én op het sportplezier.
Grensoverschrijdend gedrag in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin, die:
  • door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren;
  • als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten;
  • plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het beoefenen van de sport en waarin de spelregels of reglementen niet voorzien.

Van grensoverschrijdend gedrag is in het bijzonder sprake wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, sociaal onveilige of kwetsende situatie wordt gecreëerd. De ervaring van de sporter is daarbij leidend.

Het bestuur van de NED ILCA ziet het als zijn verantwoordelijkheid om te zorgen voor een veilige, eerlijke en vitale sportomgeving waar iedereen zich thuis voelt.  Om die reden stellen we een vertrouwenscontactpersoon aan. Een vertrouwenscontactpersoon biedt leden de mogelijkheid om in vertrouwen te praten over grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenscontactpersoon helpt daarnaast het bestuur om onbehoorlijk gedrag in de klasse te voorkomen.

Je kunt de vertrouwenscontactpersoon bereiken via mailadres: noosrepsnewuortrev.[antispam].@nedilca.nl