Nederlandse Regio ILCA Klasse (voorheen: Laserklasse Organisatie Nederland)


NTT-Nationaal Training Team

Net als in andere bootklassen kent de NED ILCA een selectie van de beste zeilers per klasse, ILCA 4, ILCA 6 en ILCA 7.  
Deze worden bepaald aan de hand van de resultaten die de zeilers gevaren hebben tijdens de selectiewedstrijden.

Laserzeilers kunnen - wanneer ze aan de selectievoorwaarden hebben voldaan - gevraagd worden om toe te treden tot het NTT. Omdat er dit jaar een aantal ILCA 7 zeilers zijn doorgestroomd tot de TZA is er besloten om iig t/m december 2023 geen NTT ILCA 7 te vormen. 

Op basis van de najaarsrankingstanden 2023 zijn de volgende zeilers voor het seizoen oktober 2023/ september 2023 opgenomen in het NTT:

 

ILCA 4
Audrius Moliakov
Hieke Schraffordt
Teije van Ede
Feline van Ede
Amber Knape
Max Jansen
Merijn Dam 

ILCA 6
Floris Schraffordt
Abel Melens
Joep Göttgens
Nicolas van Nuunen
Amélie Swen
Hugo Dedding
Bas Blokzijl
Boudie van Dishoeck
Lars van der Duin