Nederlandse Regio ILCA Klasse (voorheen: Laserklasse Organisatie Nederland)


Sponsors

Deze pagina is bestemd voor potentiële adverteerders en sponsors van de Laserklasse Organisatie Nederland.

De LON stelt een hechte en duurzame relatie op prijs en zoekt naar wederzijdse waarde toevoeging. De Laserklasse bestaat uit een enthousiaste groep mensen die varen met een wereldwijd bekende en Olympische boot, de Laser. Iedere leverancier van producten en diensten aan de watersport zou zeker moeten overwegen om met deze grootse klasse organisatie in Nederland contacten te onderhouden. Wij nodigen u uit dit contact te leggen en te bespreken hoe er invulling gegeven kan worden aan een relatie.

Hieronder staan de verschillende mogelijkheden om de LON te steunen via advertenties en/of sponsoring. Hierbij geldt dat adverteren op de site alleen mogelijk is in combinatie met een advertentie in LaserNieuws. Bovendien bieden we branche exclusiviteit voor evenementsponsoring en adverteren op de homepage.

De LON Website
De LON website wordt in eerste instantie door de leden gebruikt voor actuele informatie betreffende wedstrijden, trainingen e.d. maar wordt ook door derden veelvuldig bezocht. De LON website waar u op dit moment bent kent ongeveer 100 bezoekers per dag! Deze statistieken worden online bijgehouden en de meest recente gegevens vindt u door op de statistiek button te clicken op de Home page.
Op jaarbasis vraagt de LON voor een banner op de Home Page € 570. Deze advertentie geeft dan rechtstreeks toegang tot de website van de adverteerder. Het is ook mogelijk om een banner te plaatsen op een andere pagina dan de home page, bijv. onder het drukbezochte 'botenmarkt'. Hiervoor geldt een tarief van € 200 per jaar.

Wedstrijdkalender
Eenmaal per jaar geeft de LON de wedstrijdkalender uit. Deze full colour poster op A2 formaat wordt naar alle leden en de grotere zeilverenigingen van Nederland gestuurd en komt daar op de prikborden te hangen. Er zijn advertentiemogelijkheden op deze poster.

Evenementen
De LON kent mogelijkheden door haar georganiseerde evenementen te laten sponseren. Neem voor informatie contact op met het bestuur.